Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2019” laureāti apbalvoti. Tiekamies 2020. gadā!

Lielajam lomam 5!

Gerhards

Kaspars Gerhards

Zemkopības ministrs

 

Latvijai ir svarīgs ikviens cilvēks, kas iegulda savu darbu un laiku Latvijas ūdeņu un tās zivju resursu ilgtspējīgā izmantošanā. Šo cilvēku darbs un sasniegtie rezultāti ir nozīmīgi ne tikai viņiem pašiem, bet arī  mums – nozarei un valstij kopumā. Ar balvu “Lielais loms” mēs ne tikai atbalstām nozīmīgu tautsaimniecības nozari un tajā strādājošos, bet arī uzturam kultūrvēsturiskās tradīcijas un vērtības. Turklāt ar šo balvu mēs uzskatāmi parādām gan mazu, gan lielu uzņēmēju zināšanas un profesionalitāti, kā arī sasniegtos rezultātus, izceļot pozitīvos piemērus. Jāuzsver arī tas, ka šo prasmīgo nozares speciālistu radītie zivju produkti tiek augstu vērtēti ne tikai pašmāju iedzīvotāju vidū, bet tie arī nes Latvijas vārdu pasaulē.