Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir Zemkopības ministrijas ikgadēja zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā un līdz ar to arī Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Balvas mērķis ir sekmēt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Kopš 2015. gada balvas tiek piešķirtas labākajiem zivsaimniekiem Latvijā, tostarp zvejniecībā, akvakultūrā un zivju apstrādē.