Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2024”. Šogad “Lielais loms” notiek jau desmito reizi. Balvas mērķis ir ik gadu apbalvot vislabākos Latvijas zivsaimniecībā un akvakultūrā, kā arī veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un akcentēt tās nozīmību Latvijas ekonomikā. Zivsaimniecības nozare – zveja, akvakultūra, pārstrāde – ir būtiska valsts tautsaimniecībā, jo nodrošina sociālekonomisko aktivitāti Latvijā, dodot būtisku ieguldījumu nodarbinātībā reģionos un mūsu valsts ekonomikā.

No šā gada ir būtiski vienkāršota dalībnieku pieteikšana gada balvai. Lai pretendentu pieteiktu gada balvai, tas līdz 8. jūlijam jāpiesaka tiešsaistes pieteikuma formā tīmekļvietnē www.lielaisloms.lv, norādot pretendenta vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, atrašanās vietu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja ir pieejami), izvirzīšanas konkursam pamatojumu un nepieciešamības gadījumā arī pievienojot papildus informāciju par pieteikto dalībnieku. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pieteicējam nav jāiesniedz nekādi papildus dati par dalībnieka saimniecisko darbību.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Latvijas zivsaimniecības tradīcijas sakņojas dziļi senatnē un laiku laikos ar tām esam lepojušies. Zivsaimniecības nozarē, salīdzinot ar lauksaimniecību, ir krietni mazāk uzņēmēju, tomēr viņu radītā pievienotā vērtība valstij ir ļoti nozīmīga. Vietējā tirgū ļoti svarīgs ir arī mūsu piekrastes zvejnieku un zivju audzētāju devums. Mēs zinām, ka loms nav tik bagātīgs, kā senāk, taču no tā jāvar radīt iespējami lielāku vērtību. “Lielais loms 2024” nominācijas meklē tos, kuri savā jomā ir izcēlušies ar apņēmību, lielu darbu, izdomu un Latvijas zvejniecības tradīciju turpināšanu.

“Lielā loma” desmitgadē izveidotas divas jaunas nominācijas – “Gada kapteinis jūras zvejniecībā” un “Gada projekts piekrastes attīstībai”. Kopumā pretendenti gada balvai “Lielais loms 2024” tiks vērtēti astoņās nominācijās: “Gada kapteinis jūras zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada uzņēmums akvakultūrā”, “Gada uzņēmums zivju apstrādē”, “Gada projekts piekrastes attīstībai”, “Jauns un daudzsološs nozarē” un “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”.

Arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, kas tiek piešķirta personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā. Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas komisija noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu “Lielais loms 2024”, ZM diplomu un naudas balvu. Laureātu apbalvošana notiks 2024. gada rudenī. Iepazīties ar gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2024” nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var gada balvas “Lielais loms” tīmekļvietnē www.lielaisloms.lv.