Septembrī sumināti Gada balvas zivsaimniecībā Lielais loms 2022 laureāti, kuru vidū ir arī mūspuses zivsaimnieki.
Nominācijā Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā apbalvoja SIA Aļģes 1 no Kuivižiem. Uzņēmumā darbojas trīs paaudzes – vectēvs Jānis Krūmiņš, tētis Māris un viņa dēls Jānis Krūmiņš, kurš pērn saņēma Lielo lomu nominācijā Jauns un daudzsološs nozarē.
Par šo novērtējumu J. Krūmiņš juniors ir gandarīts. – Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad individuāli saņēmu balvu, šī piešķirta uzņēmumam, un tas ir daudz svarīgāk.
Tas motivē turpināt strādāt piekrastes zvejā, – teic sarunbiedrs. Aļģes 1 zvejo Rīgas līča piekrastē, pārsvarā reņģes. Kuivižnieki nozvejoto produkciju lielākoties realizē pārstrādes uzņēmumam Brīvais vilnis, mājražotājiem, kā arī uzņēmumiem Igaunijā.
Šoreiz apbalvojumam ģimenes uzņēmumu ieteica Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, un jaunais zvejnieks par to centra pārstāvjiem ir pateicīgs.
Runājot par līdzšinējo sezonu, J. Krūmiņš teic, ka gaidītas labākas sekmes, tomēr kopumā, salīdzinot ar to, kā šogad klājies citiem piekrastes zvejniekiem, Aļģes 1 veicies salīdzinoši labi. Uzņēmums katru gadu paplašina zvejas rīku klāstu ar jauniem murdiem, lai dažādotu piekrastē nozvejoto zivju sugas, kā arī izvērš saimniecisko darbību. Šobrīd viņi turpina nēģu zveju Salacas 3. tacī.
Zvejas uzņēmuma Aļģes 1 pārstāvis Jānis Krūmiņš (no labās), saņemot balvu Lielais loms 2022. Uz skatuves arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards
Avots: Auseklis, 4.10.2022., Līga Liepiņa