Es Dievam pateicos par to,

Ka piedzimt lemts bij’

Latvijā, Kur mani katru vakaru

Vējš miegā ieaijā.

Man kāpu priežu sīkstums

Un jūras viļņu spīts It visās dzīves gaitās

Arvien ir nācis līdz.

(Dz. Inkinga-Paegle)

“Šajā izaicinājumiem pārpildītajā laikā svarīgi neaizmirst pateikt paldies un uzslavēt tos, kuri ne vien strādājuši, spītējot krīzes apstākļiem, bet arī spējuši sasniegt ievērojamus panākumus. Suminot laureātus, mums ir tā iespēja izcelt labākos pozitīvos piemērus, no kuriem var gan mācīties, gan aizgūt jaunas idejas. Jo katra veiksmīga darba pamatā ir cilvēks, kas spēj iedvesmot – ar neatlaidību, darba tikumu un sparu. Esmu gandarīts, ka Latvijas zivsaimniecības nozarē tādu cilvēku nav mazums. Tādēļ sveicu laureātus ar sasniegto un novēlu arvien jaunus panākumus!” šādus vārdus Zemkopības ministrijas Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”, kas ir nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā, laureātiem vēlēja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

“Lielā loma 2021” laureāti tika noteikti sešās konkursa nominācijās, kā arī piešķirta balva par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.

Latvijas valsts nozīmīgāko svētku mēnesī lielu pārsteigumu un gandarījumu mums visiem sagādāja Kolkas pagasta ļaudis, kuru uzņēmība, neatlaidība un darba spars summējies ar panākumiem un augsto atzinību valsts mērogā.

Balva “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” tika piešķirta Regīnai Rūmniecei.

Nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā” balvu saņēma SIA “Pie Andra Pitragā”.

Talsu novada pašvaldība lepojas ar balvas ieguvējiem un pateicas viņiem par nozīmīgo ieguldījumu zivsaimniecības attīstībā un novada vārda popularizēšanu Latvijā!

Arī mēs, dundadznieki un kolcenieki, patiesi priecājamies un no sirds sveicam Regīnu Rūmnieci un Andri Antmani ar ģimeni, saņemot pelnīti augsto sasniegumu.

Lai jums stipra veselība, liela pašu tuvāko mīlestība un atsaucība, līdzcilvēku cieņa un arī turpmāk, – visu nākotnes ieceru piepildīšanās!

Lai tuvāk iepazītos ar balvu ieguvējiem, tajā skaitā – darbīgajiem un aktīvajiem novadniekiem, viņu paveikto, un uzzinātu ko vairāk par zivsaimniecību Talsu novadā – sestdien, 11. decembrī, plkst. 15.00 TV6 kanālā varēs vērot īpašo raidījumu par balvas laureātiem.

Avots: Dundadznieks, 12.11.2021., Linda Pavlovska-Dišlere