Zemnieku saimniecība Valti kļuvusi par zivsaimniecības augstākā apbalvojuma Lielais loms laureāti kā gada uzņēmums akvakultūrā.

Valti ir bioloģiskā saimniecība Skrundas pagasta Jaunmuižā, kur ar vidi saudzējošām metodēm īpašnieki Rihards un Vanda Valtenbergi darbojas gandrīz 30 gadu – kopš tās dibināšanas. Pamatnozare ir gaļas liellopu audzēšana, un te ir viens no lielākajiem ganāmpulkiem Kurzemē. Tikpat veiksmīgi Valtenbergi ir akvakultūrā, arī iepriekš dažāda mēroga konkursos viņi guvuši atzinību gan kā lauksaimnieki, gan kā zivkopji.

„Zivju audzēšana ir papildu niša, kas pakārtota pamatnozarei,” teic R.Valtenbergs. „Kā bioloģiskie uzskatām, ka saimniecībai jābūt daudzveidīgai, un ņemam vērā, ka dabā viss ir sasaistīts. Mums ir seši ganāmpulki un seši dīķi ar speciāliem nogulsnēšanās baseiniem, Venta tepat blakus. Lopiņš staigā pa nepiesārņotām ganībām, padzeras vai nopeldas dabiskā ūdenstilpē, kurā mīt zivis. Mums nav vajadzības piebarot ar zemi noplicinošām vielām. Tas ir gan ekonomiskais, gan ekoloģiskais ieguvums.”

Kuldīgas lauku konsultāciju biroja vadītāja Daiga Mellere pauž prieku, ka Zemkopības ministrija novērtējusi arī mazos uzņēmējus, jo nav viegli konkurēt ar lielajiem, īpaši tad, ja strādā videi labvēlīgi. Turklāt Valtenbergi dalās pieredzē ar citiem. Valti ir demonstrējumu saimniecība, un semināros tur pulcējas dažādu nozaru pārstāvji no Kurzemes un citām vietām.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ apbalvošanas ceremonija ir atcelta – balvas laureātiem tiks nogādātas personīgi. Raidījumu par visiem Lielā loma saņēmējiem varēs noskatīties 11. decembrī 15.00 kanālā TV6.

Rihards un Vanda Valtenbergi Skrundas pagasta Jaunmuižā jau kopš saimniecības Valti izveides strādā videi labvēlīgi un daudzveidīgi. Augstu novērtēts viņu ieguldījums arī zivsaimniecībā.

Avots: Kurzemnieks, 5.11.2021., Daina Tāfelberga