Konkursa “Lielais loms 2021” nolikums

Nolikums.pdf

“I. Gada balvas būtība“
“II. Gada balvas norise“
“III. Gada balvas pretendentu pieteikšana un vērtēšana“
“IV. Gada balvas ieguvēju apbalvošana“
“V. Gada balvas pretendentu personas datu apstrāde“