Kultūras centrā “Siguldas devons” paziņoti konkursa “Lielais loms 2022” laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji. Ģimenes uzņēmums “JA Travel” no Liepājas sumināts nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”, savukārt nominācijā “Jauns un daudzsološs nozarē” apbalvots Arvis Pētermanis – lašu un mencu zvejnieks Pāvilostā.
“Sākām paši vizināties ar jahtu un sapratām, ka jāvizina arī cilvēki, jāiepazīstina ar burāšanu. Un pēc tam pievienojām Jāņa zvejas kuģīti, ar ko vedam cilvēkus, velkam ārā tīklus, zivtiņu tīrām un turpat uz kuģa grilējam,” par to, kā viss aizsācies, iepriekš uzfilmētā īsā videorullītī stāstīja Agita Kurzeme un Jānis Freimanis, iepazīstinot ar savu ģimenes uzņēmumu “JA Travel”.
Zvejniecības popularizēšana un tūrisms ir jomas, kurās viņi darbojas. “Tūrisms ar zvejniecību šajā gadījumā ļoti labi iet roku rokā, jo vasarā, kad ir klusais laiks zvejniecībā, tad tieši atkal ir tūrisma sezona. Un to mēs arī izmantojam, tādā veidā piepildām tukšos robus,” atklāja J. Freimanis.
“Cilvēkiem patīk. Tā ir lielākā bauda – viņi uzkāpj uz kuģa ar vienām acīm un bez smaida, bet nokāpj ar pilnīgi citām sajūtām un prieku. Tas dod spēku un izturību turpināt,” atzina A. Kurzeme.
Savukārt, uzrunājot svinīgās ceremonijas klātesošos no skatuves, viņa sacīja, ka ir lepni būt liepājnieki un lepni par to, ko dara. “Paldies, ka šādi konkursi notiek, jo šāds novērtējums ir svarīgs,” viņa piebilda. SIA “JA Travel” saņēma arī Ekonomikas ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu piekrastes tūrisma un tradīciju veicināšanā.
Pāvilostnieks A. Pētermanis, kurš sveikts kā jauns un daudzsološs zivsaimniecības nozarē, “visu iemācījies no tēta”.
“Visu, ko tētis dzīvē iemācījis, to arī zinu,” viņš atklāja uzfilmētajā vizītkartē. “Ar laiku nāk pieredze, pārliecība par sevi, un tā es te darbojos.”
Savā darbā visvairāk patīk “svaigs gaiss, miers, zivis”. “Katru reizi ir kaut kas jauns, ir savādāk, ir sliktāk, ir labāk. Nav visu laiku viens un tas pats,” zvejnieks secinājis un apņēmīgi teic, ka turpinās darboties arī tālāk, ir plāni attīstīties, taču, konkrēti kādi, vēl paturēja noslēpumā, sakot “laiks rādīs”.
Piešķirtais apbalvojums gandarī un dod dzinuli darīt. Saņemt balvu gan A. Pētermanis neieradās slimības dēļ, to apņēmās viņam nogādāt liepājnieks J. Freimanis.
Šogad Zemkopības ministrijas Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms” pasniegšana notika astoto reizi, un tā ir nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.
Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.
Avots: liepājniekiem.lv, Kurzemes Vārds, Ligita Kupčus-Apēna,30.09.2022.

Auseklis: Kuivižu zvejniecības uzņēmumam Lielais loms 2022
Septembrī sumināti Gada balvas zivsaimniecībā Lielais loms 2022 laureāti, kuru vidū ir arī mūspuses zivsaimnieki.
Nominācijā Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā apbalvoja SIA Aļģes 1 no Kuivižiem. Uzņēmumā darbojas trīs paaudzes – vectēvs Jānis Krūmiņš, tētis Māris un viņa dēls Jānis Krūmiņš, kurš pērn saņēma Lielo lomu nominācijā Jauns un daudzsološs nozarē.
Par šo novērtējumu J. Krūmiņš juniors ir gandarīts. – Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad individuāli saņēmu balvu, šī piešķirta uzņēmumam, un tas ir daudz svarīgāk.
Tas motivē turpināt strādāt piekrastes zvejā, – teic sarunbiedrs. Aļģes 1 zvejo Rīgas līča piekrastē, pārsvarā reņģes. Kuivižnieki nozvejoto produkciju lielākoties realizē pārstrādes uzņēmumam Brīvais vilnis, mājražotājiem, kā arī uzņēmumiem Igaunijā.
Šoreiz apbalvojumam ģimenes uzņēmumu ieteica Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, un jaunais zvejnieks par to centra pārstāvjiem ir pateicīgs.
Runājot par līdzšinējo sezonu, J. Krūmiņš teic, ka gaidītas labākas sekmes, tomēr kopumā, salīdzinot ar to, kā šogad klājies citiem piekrastes zvejniekiem, Aļģes 1 veicies salīdzinoši labi. Uzņēmums katru gadu paplašina zvejas rīku klāstu ar jauniem murdiem, lai dažādotu piekrastē nozvejoto zivju sugas, kā arī izvērš saimniecisko darbību. Šobrīd viņi turpina nēģu zveju Salacas 3. tacī.
Zvejas uzņēmuma Aļģes 1 pārstāvis Jānis Krūmiņš (no labās), saņemot balvu Lielais loms 2022. Uz skatuves arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards
Avots: Auseklis, 4.10.2022., Līga Liepiņa