Gada kapteinis jūras zvejniecībā
Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā
Gada uzņēmums akvakultūrā
Gada uzņēmums zivju apstrādē
Gada projekts piekrastes attīstībai
Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā
Jauns un daudzsološs nozarē
Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā