“Gada zivsaimniecība“
“Gada uzņēmums zivsaimniecībā“
“Ģimene zivsaimniecība“
“Jaunais veiksmīgais zivsaimnieks“
“Gada veiksmīgākā kopdarbība“
“Zinātne praksē un inovācijas“