GADA UZŅĒMUMS JŪRAS ZVEJNIECĪBĀ
GADA UZŅĒMUMS JŪRAS PIEKRASTES UN IEKŠĒJO ŪDEŅU ZVEJNIECĪBĀ
IEGULDĪJUMS ZIVSAIMNIECĪBAS UN ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS POPULARIZĒŠANĀ
JAUNS UN DAUDZSOLOŠS NOZARĒ
PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU ZIVSAIMNIECĪBĀ